Externe deskundigen

In overleg met de cliënt kunnen ook externe deskundigen geraadpleegd worden, zoals een notaris, fiscaal - jurist, accountant-administratieconsulent, registeraccountant, assurantiedeskundige, subsidioloog enz. Ons kantoor heeft hiervoor meerdere goede contacten en tevens kan dit via de dienstverleningsgroep van het NOAB (Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen) of Fiscount waarbij ons kantoor aangesloten is.